Հոսանքի տրանսֆորմատորներ

Հոսանքի տրանսֆորմատորներ

Էներգետիկ համակարգերը շահագործելիս հաճախ անհրաժեշտ է որոշակի էլեկտրական մեծություններ վերափոխել դրանց նման անալոգների՝ համամասնորեն փոփոխված արժեքներով: Սա թույլ է տալիս մոդելավորել որոշակի գործընթացներ էլեկտրական կայանքներում և ապահով կատարել չափումներ: Հոսանքի տրանսֆորմատորի աշխատանքը հիմնված է էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքի վրա, որը գործում է էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում, որոնք տարբերվում են փոխարինող սինուսոիդային մեծությունների ներդաշնակության տեսքով:

50134DEK

DEKraft

Հոսանքի տրանսֆորմատոր
ТШП-0,66 0,5 100/5 5ВА, 30mm


get our latest news

Subscribe Our
Newsletter