Ներքին տեղադրման վահանակներ

Ներքին տեղադրման վահանակներ

Ներքին տեղադրման վահանակները արդյունաբերական ձեռնարկությունների և այլ օբյեկտների ներքին էլեկտրական ենթակառուցվածքի ձևավորման գործում օժանդակ սարքավորումների ամենատարածված տեսակներից են: Դրանք թույլ են տալիս տեղադրել միացման, կառավարման և այլ սարքավորումներ մեկ տեղում և ապահովել դրա պաշտպանությունը:

EZ9E108S2FRU

Easy9

Ներքին տեղադրման վահանակ,
թափանցիկ դռնակով, 1×8, 8 մոդուլ


get our latest news

Subscribe Our
Newsletter