Թողարկիչներ և շարժիչների պաշտպանություն

Ավտոմատ անջատիչներ շարժիչի պաշտպանության համար

Էլեկտրամագնիսական թողարկիչը ցածր լարման էլեկտրամագնիսական համակցված բաշխման և կառավարման սարքն է, որը նախատեսված է էլեկտրական շարժիչը իր անվանական արագությանը գործարկելու և արագացնելու համար, ապահովելու դրա շարունակական աշխատանքը, անջատելը և էլեկտրական շարժիչը պաշտպանելը:


get our latest news

Subscribe Our
Newsletter